• book@amin-negar.ir
  • ۰۲۱۶۶۴۶۲۱۳۱
                  
جستجو
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات کتاب:

كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها 1982


به انضمام کنوانسیون وضعیت حقوق دریای خزر مصوب 1397 برابر با آگوست 2018

کتابهای مرتبط

موجود ۴۰%

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا ...

لیلا فیروزمند
۱۷۰۰۰۰ ریال