• book@amin-negar.ir
  • ۰۲۱۶۶۴۶۲۱۳۱
                  
جستجو

اثرات نوشیدنیهای ورزشی مختلف بر عملکرد کشتی گیران

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات کتاب:

اثرات نوشیدنیهاي ورزشی مختلف بر ریکاوري

وعملکرد مطلوب کشتی گیران درمسابقه و آموزش

فنون واصول مربیگري وتغذیه اي کشتی


این کتاب برگرفته از تحقیقی است که در مورد تأثیر تغذیه بر پاسخهاي هورمونی می باشد که بی شک روشی مؤثر وتأیید شده براي ارزیابی تمرین ورزشی می باشد. کشتی نوعی ورزش باستانی و یکی از قدیمیترین و فراگیرترین ورزشهاي دنیا است و احتمالاً در دوران ماقبل تاریخ با تغییر شکل در جنگهاي تن به تن و جایگزین کردن مرگ یا صدمات شدید با یک پیروزي نمادین ایجاد شده است. شواهد بسیاري از حضور کشتی در تمامی تمدنهاي آغازین بشري وجود دارد امروزه به دلیل جایگاه کشتی ایران در جهان و کسب افتخارات فراوان، ورزشکاران این رشته سعی می کنند براي کسب موفقیت در مسابقات قهرمانی بهترین اجراي خود را به نمایش بگذارند و براي رسیدن به این هدف و جلوگیري از عواملی که عملکرد آنان را با افت مواجه می کند و به علت اینکه در رشته کشتی وزن کم کردن مرسوم است از روشهاي مختلف بخصوص نوشیدنی هاي مختلفی در زمانهاي متفاوت استفاده می کنند که هم مایعات ، وآب بدن را براي جلوگیري از کم آبی تأمین کند و همچنین به عنوان یک منبع انرژي عمل نماید.

کتابهای مرتبط

موجود ۰%

آمادگی جسمانی و روانی در فوتبا ...

مهدی لاله ، سیدابوالفضل حسینی ، عباس شعبانی
۸۴۵۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

تحرکت و سلامتی

مهدی لاله ، سیدابوالفضل حسینی ، عباس شعبانی
۲۵۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

مبانی علوم ورزشی با رویکرد ترب ...

سیدابوالفضل حسینی ، عباس شعبانی ، سیدجلال عسگری ، زهره سلیمی-صفار
۴۰۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

رفتار سازمانی پیشرفته با رویکر ...

سیدابوالفضل حسینی ، مهدی محمدرحیمی ، آلاله سلمان-ماهینی
۴۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

اصول پایه در رشد آمادگی‌جسمانی ...

سیدابوالفضل حسینی ، آلاله سلمان-ماهینی ، رکسانا کریمی ، شراره قابچی-باقرزاده ، نسرین عشقی-استانجین
۶۰۰۰۰۰ ریال