• book@amin-negar.ir
  • ۰۲۱۶۶۴۶۲۱۳۱
                  
جستجو
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات کتاب:

مديريت رفتار سازماني پيشرفته در فدراسيون قايقراني


امروزه دیگر مطمئن هستیم که موفقیت فدراسیون قایقرانی مستقیماً به استفاده مؤثر نیروی انسانی بستگی دارد و مدیر موفق مدیری است که بتواند به‌خوبی از افراد خود بهره برده و توان آن‌ها را بکار گیرد. عده‌ای بر این عقیده‌اند که همه پیشرفت‌ها در رشته‌های مختلف علوم باید درنهایت با مدیریت علمی، هدایت و راهبری گردد. بدون پیشرفت و استقرار مدیریت در فدراسیون و هیأت‌های استانی، دستاوردهای عظیم کنونی حاصل نمی‌شد. در بخش تربیت‌بدنی و ورزش، علم مدیریت هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است و شکاف عمیق بین نظر و عمل و غیرکاربردی شدن دانش تربیت‌بدنی، خود دلیل آن است که از امکانات و منابع موجود به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود. مدیران برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده سازمان، چهار وظیفه اصلی را که عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، کنترل، رهبری و هدایت، را انجام می‌دهند که در سلسله‌مراتب مدیران، مدیران عملیاتی بیشتر به وظیفه سرپرستی و کنترل کارکنان، مدیران میانی بیشتر به وظیفه سازمان‌دهی و تبدیل اهداف مدیران ارشد را به جزئیات دارند و مدیران ارشد وظیفه برنامه‌ریزی‌های کلان سازمان را بیشتر تقبل می‌کنند (رابینز، 1385). برنامه‌ریزی فرآیندی است که سازمان در غالب آن، همه فعالیت‌ها و تلاش‌های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، در یکدیگر ترکیب و ادغام می‌کند. بدون برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت سازمان فقط به مسائل آنی می‌پردازد و از توجه به نیازهای آینده ناتوان می‌شود. درنتیجه، تمایل به انجام فعالیت‌های اتفاقی افزایش می‌یابد، هرگز به نظر نمی‌رسد که زمان کافی برای پیش‌بینی مشکلات آینده وجود دارد و شرایطی ایجاد نمی‌شود که به‌طور مؤثر به آینده پرداخته شود. از این‌رو برای غلبه بر محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی ضرورت دارد و ناتوانی در برنامه‌ریزی به معنی برنامه‌ریزی برای شکست خواهد بود. برنامه‌ریزی استراتژیک نوعی برنامه‌ریزی است که از طریق دوراندیشی و در جریان فرا گروهی نظام‌یافته، انجام می‌گیرد. به عقیده مارید و ماچودو (۲۰۰۴) برنامه‌ریزی استراتژیک روش  متداولی است که سازمان از آن برای پاسخ مناسب به شرایط متغیر داخلی و خارجی استفاده می‌کنند و میزانی که برنامه استراتژیک مورداستفاده قرار می‌گیرد یک عامل پیشگویی‌کننده مهم از اعتبار و موفقیت یک سازمان محسوب می‌شود در این خصوص، ادبیات پیشینه قویاً تأکید دارند که برنامه‌ریزی استراتژیک یک عامل کلیدی و مهم در عملکرد سیستم سازمانی است. 


فهرست مطالب:


پیش گفتار 10فصل اول

مبانی مدیریت عمومی و ورزشی 13

تاریخچه‌ای از مدیریت 13

تعریف مدیریت 17

مدیریت ورزشی 20

وظایف مدیریت 22

وظایف در مدیریت ورزش 26

برنامهریزی زمان مسابقه 28

گفتگو و عقد قراردادها 28

ایجاد هماهنگی لازم 29

اجرای مسابقه 29

مدیریت مکان‌های ورزشی 30

وظایف عمومی مدیریت ورزش 31

نقشهای مدیر 33

مهارت‌های لازمه مدیران ورزش 35

نظریه‌های عمومی در مدیریت و رهبری 35

سبک‌های مدیریت و رهبری 37

کار آیی و اثربخشی 40

روش مبتنی بر دست‌یابی به هدف 43

روش سیستم تأمین منابع 43

روش مبتنی بر فرآیند درونی سازمان 43

سطوح مدیریت 45

سطح عملیاتی 45

سطح عالی 48

مهارت‌های مدیران 48

جایگاه مدیریت علمی  در ورزش 52

مدیریت و بهره‌وری در ورزش 54

روزمرگی در ورزش 56

مدیریت نوین جایگزین مدیریت سنتی 56فصل دوم

نظریه‌های مدیریت 59

مدیریت علمی 59

اهداف تیلور 59

اصول مدیریت علمی تیلور 60

حوزه مدیریت علمی 61

اصول قانونمندی شده تیلور 61

فنون تیلور 62

اصول مدیریت ازنظر هنری فایول 63

دیوان‌سالاری 70

تئوری نئوکلاسیک 71

عناصر تئوری نئوکلاسیک 72

دو عنصر اصلی نظریه نئوکلاسیک 72

رهبری 74

تعاریفی دیگر از رهبری 75

وظایف رهبر 76

سبک‌های رهـبـری 77

روش استبدادی 77

روش مشـورتی 77

روش مشارکتی 78

مربی به‌عنوان رهبر 78

روش‌های ایجاد تفاهم بین مربی و ورزشکار 78

تقسیم‌بندی مربیان ناکارآمد از دیدگاه روانشناسی ورزش 85

قدرت رهبری و روحیه تیمی 86

تقسیم‌کار در یک سازمان ورزشی 87

ویژگی‌های رفتاری مدیران قایقرانی 88فصل سوم

ساختار سازمانی 89

ساختار سازمانی چیست ؟ 89

انواع ساختارهای سازمانی 92

ساختار تیمی 93

سازمان‌های مجازی 93

عوامل تعیین‌کننده ساختار سازمانی 94

تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان 95

ساختار ورزش 95

مدل سلسله مراتبی ورزش مول و همکاران 98فصل چهارم

مقدمه‌ای بر رفتار سازمانی 101

تعریف رفتار سازمانی 101

چرا مقوله رفتار سازمانی مهم است؟ 102

تأثیر محیط پیرامون روی رفتار سازمانی 103

نقش رشته‌های علمی 104

هدف‌های رفتار سازمانی 106

مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟ 107

تفویض اختیار 109

نوآوری و ایجاد تغییر 109

سازش با پدیده‌ای به نام تغییرات سرسام‌آور 109

فصل پنجم

رفتار سازمانی در سطح بین‌المللی ورزش 111

رویارویی با مسائل بین‌المللی 111

ارزیابی تفاوت بین کشورها 112

شرکت‌های چندملیتی و قراردادهای همکاری منطقه‌ای 116

اهداف کلی روابط بین‌الملل در ورزش 117

سطوح نهادهای بین‌المللی 120

نهادهای مختلف بین‌المللی 120

توصیه‌هایی به اعضاء نهادهای بین‌المللی 120

قایقرانی در عصر جهانی‌شدن 121فصل ششم

انگیزش 125

تعریف و مفهوم انگیزش 126

نخستین نظریههای انگیزش 127

نظریه سلسله‌مراتب نیازها 127

تئوری X و تئوری Y 128

تئوری بهداشت - انگیزش 130

تئوری مبتنی بر نیازهای سه‌گانه 131

نظریه تعیین هدف 131

نظریه برابری 132

نظریه انتظار 133فصل هفتم

تصمیم‌گیری فردی 135

چگونه باید تصمیم گرفت؟ 135

در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می‌شود؟ 137

شیوه‌های تصمیم‌گیری 139

محدودیت‌های سازمانی  141

نکات کاربردی برای مدیران 142فصل هشتم

مبانی رفتار گروه 143

تعریف گروه 143

ترکیب گروه 147

تصمیم‌گیری در گروه 147

مزایای تصمیم‌گیری فردی 148

مزایای تصمیم‌گیری گروهی 148

روش‌های تصمیم‌گیری 148فصل نهم

شناخت تیم 151

چرا تیم شهرت زیادی یافته است ؟ 151

تفاوت تیم با گروه در چیست ؟ 151

انواع تیم 152

تیم حل‌کننده مسئله 152

تیم‌های خودگردان 153

تیم‌های متخصص (تیم‌های چندوظیفه‌ای) 153

تخصیص نقش و بهبود مهارت‌ها 154

تعهد به هدف مشترک 154

تعیین هدف‌های خاص 154

رهبری و ساختار 155

نقصان‌پذیری تیم و حساب پس دهی 155

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش 155

اعتماد متقابل 155

ابعاد اعتماد 156

چگونه می‌توان اعتماد به وجود آورد ؟ 156

پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم 157فصل دهم

ارتباطات 159

نقش ارتباطات 159

فرآیند ارتباطات 160

مسیر عمومی رو به پایین 161

مسیر رو به بالا 162

موانعی که بر سر راه ارتباطات اثربخش قرار دارد 164

نکات کاربردی برای مدیران (موانع بر سر راه ارتباطات کدامند) 165فصل یازدهم

قدرت و سیاست 167

قدرت 167

مقایسه رهبری با قدرت 167

پایگاه‌های قدرت 168

رفتار سیاسی 170

اهمیت دیدگاه سیاسی 171

تسخیر احساسات 172

شیوه‌های تسخیر احساسات 172

اثربخشی شیوه‌های تسخیر احساسات 173

اصول اخلاقی و رفتار سیاسی 173

سیاست و ورزش 173

قدرت و دیپلماسی بین‌المللی در ورزش 177فصل دوازدهم

تعارض و مذاکره 181

سیر تکاملی اندیشه تعارض 182

تعارض سازنده و مخرب 183

مذاکره یا چانه زدن 186

مسائل مطرح در مذاکرات 187فصل سیزدهم

تغییر و بهبود سازمانی 189

دو دیدگاه 190

آب‌های آرام 191

آب‌های کف‌آلود 191

ادغام دو دیدگاه در یکدیگر 192

مقاومت در برابر پدیده تغییر 192

منشأ مقاومت در برابر تغییرات 193

غلبه بر عوامل مقاوم 193

پدیده تغییر و بهبود سازمانی 193

چگونه تغییر در سازمان‌های ورزشی را رهبری و مدیریت کنیم؟ 194

منابع فارسی 205کتابهای مرتبط

موجود ۰%

آمادگی جسمانی و روانی در فوتبا ...

مهدی،لاله سیدابوالفضل،حسینی عباس،شعبانی
۸۴۵۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

تحرکت و سلامتی

مهدی،لاله سیدابوالفضل،حسینی عباس،شعبانی
۲۵۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

مبانی علوم ورزشی با رویکرد ترب ...

سیدابوالفضل،حسینی عباس،شعبانی سیدجلال،عسگری زهره،سلیمی-صفار
۴۰۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

رفتار سازمانی پیشرفته با رویکر ...

سیدابوالفضل،حسینی مهدی،محمدرحیمی آلاله،سلمان-ماهینی
۴۰۰۰۰ ریال