• book@amin-negar.ir
  • ۰۲۱۶۶۴۶۲۱۳۱
                  
جستجو
چاپ كتاب براي مصاحبه دكترا
18/11/1399

چاپ کتاب برای مصاحبه دکترا

ارائه رزومه در مصاحبه دکترا، معرف میزان تفاوت، توانایی و پویایی شما در رشته تخصصیتان به داوران است. در این میان کسب امتیاز چاپ کتاب در مصاحبه دکترا از مواردی است که نباید آن را از دست بدهید! در واقع، برای دستیابی به مدرک دکترا، تنها قبولی در کنکور حتی با بهترین رتبه، تضمین کننده پذیرش نبوده و تنها 50% درصد مرحله را شامل میشود. 50% باقی مانده مربوط به رزومه پژوهشی_آموزشی فرد و بررسی آن توسط داوران مصاحبه کننده است که در این رده بندی امتیاز چاپ کتاب در مصاحبه دکترا(به صورت تالیف و یا ترجمه) متفاوت می باشد.

امتیاز دهی بخش سوابق پژوهشی دانشجو در مصاحبه دکتری

سوابق پژوهشی

امتیاز

مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

( علمی پژوهشی ، Isi ، Jcr ، Scopus و ..)

22 امتیاز

( مقاله 7 امتیاز )

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی

6 امتیاز

( هر مقاله 2 امتیاز )

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

4 امتیاز

( کنفرانس های خارجی 2 امتیاز / کنفرانس های داخلی 1 امتیاز )

چاپ کتاب / ترجمه کتاب

4 امتیاز

کیفیت پایان نامه

4 امتیاز

( عالی 4 امتیاز / خیلی خوب 2 امتیاز )

مجموع امتیازات سوابق پژوهشی

40 امتیاز

 

ولی در آزمون دکتری 30 امتیاز از 100 امتیاز لازم برای تحصیل دراین مقطع را برای شما به ارمغان می آورد، 70 امتیاز باقی مانده مربوط به سوابق پژوهشی و آموزشی هر دانشجو داشته که از این تعداد 40 امتیاز مربوط به بخش پژوهشی دانشجو  و 30 امتیاز باقی مانده به سوابق تحصیلی و آموزشی مربوط میشود، حال در این شرایط اگر نمیخواهید هزینه زیادی برای چاپ کتاب انجام دهید میتوانید کلیه پژوهش های خود را در قالب یک کتاب چاپ کنید و همان را برای داورین مصاحبه ارسال کنید.

چند  نکته: رنگی بودن صفحات، طرح جلد، تعداد صفحات، تیراژ و... هیچ تاثیری در کاهش و افزایش امتیاز ندارد و در مقابل محتوا و حفظ اصول علمی و نگارشی کتاب است که برای داوران دارای اهمیت می باشد.

چنانچه کتاب به صورت گروهی توسط چند نویسنده گردآوری شود، در صورتیکه در روی جلد بالای اسامی، جمله "مولفین به ترتیب الفبا" نوشته شده باشد، به همه امتیاز برابر داده خواهد شد.